Dokumentacja projektowa i kosztorysowa branży drogowej remontu nawierzchni parkingu LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28 w Lublinie, wraz z robotami towarzyszącymi i dodatkowymi.

Nr sprawy: NZ5-241-208/2019

Przedmiot zamówienia: Dokumentacja projektowa i kosztorysowa branży drogowej remontu nawierzchni parkingu LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28 w Lublinie, wraz z robotami towarzyszącymi i dodatkowymi.

 

Pliki do pobrania:

 

Termin składania ofert: do dnia 20.08.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.08.2019 r. godz. 10:30