Decyzję o terminie rozpoczęcia i zakończenia dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania do swoich obiektów podejmuje Odbiorca posiadający umowę kompleksową dostarczania ciepła tj. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, właściciel obiektu lub wskazany przez niego zarządca bądź administrator.

Wniosek o uruchomienie dostawy ciepła należy złożyć pisemnie na adres e-mail: sezon@lpec.pl lub faxem pod nr 81 746 71 31 (Dział Eksploatacji). Więcej informacji na temat rozpoczęcia i zakończenia dostawy ciepła udzieli Państwu Kierownik Działu Eksploatacji pod nr tel. 81 452 04 00.

Mieszkańcy i użytkownicy lokali w zasobach spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych potrzebę włączenia ogrzewania zgłaszają do swoich zarządców lub administratorów.