Efektywność energetyczna lubelskiego systemu ciepłowniczego

 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. określiło wskaźniki efektywności energetycznej za rok 2017 dla sieci ciepłowniczej w lubelskim systemie ciepłowniczym zasilanym z elektrociepłowni PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków oraz Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.

  1. Udział procentowy ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do sieci w ciągu roku kalendarzowego

 αDH = 90,8%

Wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.1. do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

 

  1. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła systemowego w Lublinie
    za 2016 rok

WP,c = 0,49

Wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

  1. Udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do sieci ciepłowniczej, wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do sieci w ciągu roku kalendarzowego:

UDH = 0%

Wskaźnik obliczono zgodnie z art. 116 punkt 14 Ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Sam system dystrybucyjny również spełnia wysokie standardy techniczne: 64% sieci ciepłowniczych to nowoczesne rurociągi preizolowane. Spółka wprowadza również najnowsze dostępne na rynku technologie, umożliwiające niemal bezobsługowe zarządzanie całym systemem ciepłowniczym, skracając do niezbędnego minimum czas reakcji w przypadku zmieniających się warunków atmosferycznych, awarii czy prowadzonych bieżących odczytów urządzeń pomiarowych. Obecnie w firmie funkcjonują m.in. system nadzoru elektronicznego nad pracą sieci i węzłów oraz system zdalnego odczytu liczników ciepła.