Usługi instalacyjno-montażowe są to usługi odpłatne realizowane na zlecenie osób indywidualnych bądź instytucji przez nasze służby eksploatacyjne.

Zakres usług instalacyjno-montażowych obejmuje m.in.:

  • uzupełnianie wody w instalacji c.o.
  • wymianę i zmianę usytuowania grzejników
  • montaż i wymianę elementów instalacji
  • usuwanie przecieków i niedogrzewań

Pełny wykaz usług wraz z zakresem prac oraz zestawieniem opłat za poszczególne roboty zawiera Cennik na proste usługi instalacyjne.

Zlecenie usługi

Zlecenie usługi instalacyjno-montażowej musi mieć formę pisemną. Gotowe formularze zleceń dostępne są w Dziale Eksploatacji, w siedzibach obwodów eksploatacyjnych oraz na naszej stronie internetowej.

Dopuszczamy również zlecanie usług instalacyjno-montażowych na druku własnym zleceniodawcy. Zlecenie takie powinno zawierać: imię i nazwisko/nazwę, adres zleceniodawcy, telefon kontaktowy, przedmiot zlecenia – nazwę usługi, oświadczenie o uregulowaniu należności za wykonaną usługę po wykonaniu zlecenia i otrzymaniu faktury, upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu, a w przypadku osób prawnych dodatkowo NIP i oświadczenie podatkowe.

Zlecenia usług można składać w Kancelarii oraz w Dziale Eksploatacji LPEC, a także bezpośrednio w siedzibach obwodów eksploatacyjnych.

Odbiór usługi

Wykonanie usługi instalacyjno-montażowej zleceniodawca potwierdza podpisując protokół odbioru przedstawiony przez wykonawcę po wykonaniu prac.

Fakturowanie

Faktury za wykonane usługi wystawiane są przez Dział Obsługi Klienta i przesyłane na adres zleceniodawcy. Faktury można opłacać w siedzibie LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28 (kasa czynna w godz. 7.00.-9.00., 10.00.-14.00.) lub za pośrednictwem instytucji finansowych.

Kontakt

Dział Eksploatacji
Puławska 28

tel. 81 452 03 32, 81 740 43 86

fax 81 740 60 32

 

Dział Obsługi Klienta
Puławska 28

tel. 81 452 03 24

fax 81 740 60 32