Dział Transportu LPEC S.A., w ramach posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy, wydanej przez Prezydenta Miasta Lublin na podstawie art.7 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, świadczy usługi obejmujące wynajem żurawi samochodowych, koparko-ładowarek, samochodów ciężarowych skrzyniowych i samowyładowczych

Zakres świadczonych usług:

 • wykonywanie każdego rodzaju prac ziemnych (wykopy, zasypywanie, niwelowanie terenu)
 • kucie młotem hydraulicznym
 • odśnieżanie terenu
 • załadunek materiałów sypkich i ich przewóz
 • załadunek materiałów stałych (elementów betonowych, stalowych i urządzeń) i ich przewóz
 • przewóz dłużycy

Warsztat samochodowy Działu Transportu LPEC S.A. świadczy usługi w zakresie wykonywania:

 • przeglądów eksploatacyjnych pojazdów
 • napraw mechanicznych pojazdów
 • elektromechaniki
 • spawania, malowania
 • wymiany, wyważania, naprawy, montażu i przechowywania opon

Uwaga!

Z dniem 1 marca 2015 roku Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. zaprzestała świadczenia usług napraw środków transportowych, wymiany, wyważania, naprawy, montażu i przechowywania opon na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Kontakt:

Dział Transportu LPEC S.A.
Ceramiczna 3
20-150 Lublin

tel. 81 741 00 72   w. 386, 387, 388
tel. 81 462 45 86, 81 462 45 87, 81 462 45 88