W ramach serwisu pomp realizujemy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wszystkich typów pomp firmy Grundfos i Wilo.

Zgłoszenie naprawy

Zgłoszenia awarii pomp przyjmujemy pod nr tel./fax 081 748 35 43 oraz przez całą dobę pod nr tel. 993 lub 606 204 003.
Działania podejmujemy niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia naprawy. Gotowe druki zleceń dostępne są w siedzibie serwisu przy ul. Ceramicznej 3, w Dziale Obsługi Klienta oraz na naszej stronie internetowej.
Naprawy wykonywane są na miejscu u zleceniodawcy bądź w siedzibie serwisu przy ul. Ceramicznej 3.

Koszty naprawy

Koszty naprawy gwarancyjnej pokrywa producent przy założeniu, że wyrób został dobrany, zainstalowany i eksploatowany zgodnie z jego instrukcjami. Koszty naprawy pogwarancyjnej pokrywa zleceniodawca.

Na koszty naprawy składają się następujące pozycje:

  • koszty materiałów zużytych do naprawy,
  • koszty robocizny (stawka: 50zł/r-g),
  • koszty dojazdu (stawka: ok. 1,80 zł/km).

Do wartości usługi doliczany jest podatek VAT.

Fakturowanie

Faktury za wykonane naprawy wystawiane są przez Dział Obsługi Klienta i przesyłane pocztą na adres zleceniodawcy. Faktury można opłacać w siedzibie LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28 (kasa czynna w godz. 7.00-9.00, 10.00-14.00) lub za pośrednictwem instytucji finansowych.

Zleceniodawca wraz z fakturą otrzymuje protokół serwisowy zawierający: opis usterki, opis wykonanych prac, wykaz materiałów zużytych, ilość roboczogodzin, koszt dojazdu.

Gwarancje

Na wykonanie naprawy udzielamy 6-miesięcznej gwarancji. W przypadku wymiany całych pomp, głowic serwisowych lub silników gwarancja wynosi 12 miesięcy.

Kontakt:

Dział Elektryczny

Serwis Pomp
Ceramiczna 3
20-150 Lublin

tel./fax 81 748 35 43
Zgłoszenia całodobowe tel. 993 lub 606 204 003